namninsamling.com

Stoppa övergreppen på Colombias universitetTill: Colombias Ambassad i Sverige/ Colombias regering och president Alvaro Uribe Vélez

ÖPPET BREV TILL COLOMBIAS PRESIDENT
ALVARO URIBE VELEZ


Vi som undertecknar detta brev oroas av de ökande människorättsbrotten vid colombianska universitet. Studenter har utsatts för mord eller hot och många studenter har tvingats på flykt.

Din regeringen har inte tagit de colombianska studenterna utsatta situation på allvar, utan tvärtom utsatt dem för stora risker genom att peka ut dem som terrorister och gerillamedlemmar och genom att militarisera universiteten. Dessutom försöker ni kriminalisera studentrörelsen med hjälp av iscensättningar och falska vittnen, så som i fallen Mayra Lopez och Federico Balero. Särskilt allvarlig är situationen vid universiteten Universiad del Atlantico, Universiad de Cartagena, Universidad Nacional, Universidad de Caldas, Universidad Tecnologica de Pereira, Universidad del Quindio och Universidad del Cauca.

Din regering har ännu inte gjort tillräckligt för att straffa de ansvariga. Straffrihet råder fortfarande för de poliser som mördade Carlos Giovanni Blanco, Nicolas Neira, Jhony Silva och Oscar Salas samt för de som 2006 mördade Julian Andres Hurtado och Milton Troyano. Inga seriösa undersökningar har gjorts gällande alla de fall av attentat och hot som drabbat Colombias studenter under de senaste åren. Inte heller studentorganisationen ACEU:s brev, där man redogjorde för människorättssituationen och föreslog konkreta åtgärder, har tagits på allvar. Vidare har regeringen inte agerat trots att funktionärer från utbildningsdepartementet besökt paramilitära grupper som hotat minst 12 studentrepresentanter under 2006.

Den colombianska staten bär på huvudansvaret för studenternas kritiska situation. Därför kräver vi:

1.Att rätten till liv, organisationsfrihet och politisk opposition garanteras vid alla Colombias universitet.

2. Att den colombianska polisens och militärens registrering av studentledare görs offentlig för att undvika fler fall där underrättelseinformation använts i samband med mord och förföljelser.

3. Att en kommission bestående av bl.a. olika statliga instanser, studentorganisationer och människorättsorganisationer bildas. Kommissionen ska utvärdera situationen vid Colombias universitet, undersöka statens ansvar och besluta om beskydd av studentledare vid behov.

4. Att den nämnda kommissionen får möjlighet att besöka och rapportera från universiteten Universidad el Valle, Universidad del Cauca, Universidad de Nariño, Universidad de la Amazonia, Universidad de Cartagena, Universidad de la Guajira, Universidad de Sucre, Universidad del Atlantico, UTP de Pereria, Universidad de Caldas, Universidad Francisco de Paula Santander och Universidad de Pamplona.

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen vid Colombias universitet och hoppas på att den colombianska regeringen tar dessa krav på allvar.Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 22 maj 2007 av Joanna Castro, Colombianätverket
Insamlingen avslutades den 8 juni 2007
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/ACEU_signatures

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018