namninsamling.com

Asfalt till GranhultTill: Vägverket och Lindesbergs kommun

Till vägverket med begäran om svar och åtgärd och Lindesbergs kommun för kännedom.

Boende, sommargäster, skolbarn, arbetsgivare, anställda, besökare och turister måste få en bättre infrastruktur för att säkerställa möjligheterna att erbjuda en attraktiv bygd kring Granhult, Gammelbo och Ramsberg. Vägen från Hägernäs, via Gammelbo, till Ramsberg har ända sen den byggdes som ett AK-arbete för mer än 70 år sedan varit ett ständigt sorgebarn för dem som haft behov att nyttja den.

Vid årsskiftet 2009 beräknas invigning av fler behandlingsplatser hos Statens institutionsstyrelse på Granhults behandlingshem och vi undertecknad är synnerligen angelägna att det till dess finns en plan för när vägens standard ska rustas. Granhult har idag cirka 25 anställda och kommer efter invigningen bestå av cirka 40 anställda. Verksamheten i sig, utöver arbetspendling, medför också en avsevärd trafikökning som under nuvarande förhållande är en samhällsekonomisk katastrof i form av fullständigt meningslöst slitage på bilar och den mertid det kostar, oavsett om det är på fritid eller arbetstid.

För oss som verkar i bygden är det av yttersta vikt att Granhult blir en attraktiv arbetsplats att söka sig till då deras betydelse för hela bygden självfallet är mycket stor.

Samtliga undertecknare har motiverat sitt skäl att ansluta till kravet: Vi vill att vägen från Hägernäs via Gammelbo till Ramsberg beläggs.Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 18 februari 2008 av Maria Ströman, Fritidspolitiker
Insamlingen avslutades den 1 juni 2008
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Asfalt_till_Granhult

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018