namninsamling.com

Avgift för hörapparatbatterier till barnTill: Landstinget i Jönköpings län

Vi har fått kännedom om att Landstinget beslutat att alla, även barn, fr.o.m. den 1 april i år skall betala för batterier till hörapparater. Vi i HRF, Hörselskadades distrikt i Jönköpings län protesterar mot detta beslut och kräver att det omgående återkallas.

Representanter från HRF har vid ett par tillfällen deltagit i de informationsträffar som Landstinget ordnat i anslutning till översynen av förskrivning av olika hjälpmedel. Vi har uttalat vårt stöd för denna översyn och de riktlinjer som där presenterats. Dock har det vid dessa tillfällen aldrig talats om att barn med olika funktionshinder skall börja betala för hjälpmedel och/eller tillbehör till dessa. Vid senaste brukarrådet för hörsel den 19 mars i år informerades vi om att väckarklocka inte längre ingår i landstingets hjälpmedelssortiment om den inte ingår i ett integrerat system med brandvarnare och andra signalförstärkare för personer med mycket grav hörselnedsättning. Vi accepterade utan invändningar detta. Vid den genomgången nämndes inte med ett ord att barn skall börja betala för batterier till hörapparater.

Vi i HRF anser att Landstingets beslut om att avgiftsbelägga batterier till hörselskadade barns hörapparater strider mot både FN:s barnkonvention och artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt vad vi erfarit har SKL påbörjat ett arbete i syfte att harmonisera landstingens olika avgifter och kostnadsuttag som drabbar hörselskadade för bl.a. hörapparater, hörseltekniska hjälpmedel och rehabilitering. Detta Ert beslut att nu börja ta betalt för batterier till hörselskadade barns hörapparater, som i de flesta landstingen är avgiftsfria, kan inte vara i linje med SKL:s harmoniseringssträvan vad avser hörselskadade.

Detta vårt yrkande på återkallande av beslutet att börja ta betalt för hörapparatbatterier är inte i första hand en stor ekonomisk fråga för Landstinget. Här gäller det att stödja barn och ungdomar så att de får möjlighet att utvecklas och kunna tillgodogöra sig skolans undervisning, delta i olika förenings- och samhällsaktiviteter och få likartade förutsättningar som de barn som inte är hörselskadade.

HRF HÖRSELSKADADES DISTRIKT I JÖNKÖPINGS LÄN


Lennart Hjalmarson
distriktsordförande


FÖRTYDLIGANDE.

För oss hörselskadade är det fråga om batterier men för andra grupper av barn med funktionsnedsättning kan det vara andra tillbehör till deras hjälpmedel. Det är vår uppfattning att Landstinget enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall bekosta alla tillbehör till förskrivna hjälpmedel till alla barn med funktionsnedsättning. Gränsen för barn bör vara t.o.m. 18 år.

Föräldrar som har barn med någon form av funktionsnedsättning drabbas av olika extra kostnader utöver oro och ängslan för sitt barn. Eftersom familjesituationen idag är olika och en del föräldrar kan ha flera barn med funktionsnedsättning anser vi i HRF att landstinget bör städja dessa barn och deras föräldrar genom att fritt tillhandahålla tillbehör till förskrivna hjälpmedel.

Bortsett detta med avgiftsbeläggningen av tillbehör till barns hjälpmedel stödjer vi Landstingets nya hjälpmedelspolicy.

Vi hoppas att Ni politiker aktivt och snabbt vill medverka till omprövning av Landstingets beslut om avgifter för funktionsnedsatta barns hjälpmedelstillbehör.


HRF Hörselskadades Distrikt i Jönköpings län

Lennart Hjalmarson
Distriktsordförande
Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 19 april 2010 av Therese Fornstål, Hörselskadades Distrikt i Jönköpings län
Insamlingen avslutades den 31 december 2010
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Batterier_till_barn

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018