namninsamling.com

Protest urholkning av medborgardemokratiTill: raddaarstafaltet@yahoo.se

Vi som undertecknat detta öppna brev protesterar Kommunfullmäktige i Stockholms Stads beslut att ersätta ÖP 99 med ÖP 2010, vilket innebär att medborgarnas närdemokrati sätts ur spel. (T.ex. drabbas boende i Årsta och Östberga av att Årstafältet, södra Stockholms sista större grönområde exploateras och att oersättliga natur-, miljö- kultur- och rekreations värden raseras.)
Vi kräver att Kommunfullmäktiges beslut rivs upp och att Översiktsplanen som styr Stockholms Stads politik blir en kommunal valfråga 2010.


Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 21 januari 2009 av Bo Hellgren, BoendeDemokrati
Insamlingen avslutades den 31 december 2010
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/DemokratiStockholm

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018