namninsamling.com

Rädda MedelhavsinstitutenTill: Regeringen

Bästa regeringen,

Förslaget i årets budgetproposition att minska bidragen till de
svenska medelhavsinstituten och på sikt avsluta finansieringen från
staten till instituten invänder de undertecknande å det starkaste
emot. Frågan har inte utretts överhuvudtaget, och om detta
överilade beslut genomförs kommer det att få oöverskådliga
konsekvenser.

Instituten är helt ovärderliga ur forsknings-, utbildnings- och
kulturutbytesperspektiv, och kostar mycket lite. De främjar
tvärvetenskapliga samarbeten, mobilitet, internationalisering,
medelsökande och faktiskt även excellens. De bidrar till och
förbättrar kvaliteten inom många ämnen i det akademiska Sverige
och det för en försvinnande liten summa. De fungerar även som
platser för interkulturella möten, och som nationellt övergripande
forum för kurser, konferenser och seminarier, och är då en
fantastisk resurs för såväl stora som små högskolor.

Medelhavsinstituten har fantastiska egenvärden, väl inarbetade
varumärken och är internationellt erkända centra för forskning och
utbildning.

-
Dear government,

The signers of this petition strongly disagree with the suggestion in
this year’s budget bill to cut funding for the Swedish Institutes in
the Mediterranean, and in the coming year completely abandon the
financial support. This decision reflects a lack of investigation on
the government’s part, and this decision can have devastating
effects.

The Institutes provides an invaluable contribution to research,
education and cultural exchange, all happening on a minute budget.
They promote cross-disciplinary cooperation, mobility,
internationalization, and the application of funds and excellence. The
Institutes also contribute to the overall quality of many university
disciplines in Sweden. They, moreover, function as a place for
intercultural meetings, national centers and fora for courses,
conferences, seminars and provide excellent resources for both small
and large educational establishments. The institutes have a strong
brand and are internationally known and respected research centres. To
cut their funding would be a grave mistake.

(Go to "Undertecknade", scroll down to the very bottom, click "Skriv
på listan". Förnam: Given name; Efternam: Surname; E-postadress:
Email (The email address is only used for verification; click the link
in the follow up email to confirm the signature); Postort: Postal
address (city, country); Kommentar: Comment; ämne/title:
Subject/Title (referring to professional background, such as e.g. PhD
in archaeology); If you press "Spara" you will receive an email with a
verification link. Only if you click that link your name will be added
to the list.)


Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 23 oktober 2014 av moa ekbom, Rädda Medelhavsinstituten
Insamlingen avslutades den 24 oktober 2015
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Medelhavsinstitut

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018