namninsamling.com

Rädda MedelhavsmuseetTill: Kulturdepartementet

Bästa kulturdepartementet!

Förslaget till att låta Medelhavsmuseet gå upp i ett världskulturmuseum och flytta utställningar, verksamhet och bibliotek till andra lokaler och i samband med detta minska utrymmet för samlingar och utställningar invänder de undertecknade å det starkaste emot. Förslaget är överilat och om det genomförs få oöverskådliga konsekvenser.

Medelhavsmuseet i dess nuvarande utformning och lokalisering i stadsrummet utför en ovärderlig och naturlig mötesplats för olika former av besökare och är en viktig arena för forsknings-, utbildning och kulturutbytesperspektiv. Det främjar det interkulturella samarbetet och samtalet och är ett internationellt övergripande forum samt en viktig yta för det vetenskapliga samtalet. Det är därtill en viktig resurs för grund-, gymnasie-, och högskolan. Museets centrala placering i stadsrummet gör det enkelt för besökare och skolor att lätt ta sig till platsen. En nedmontering av samlingen, utställningen och verksamheten samt förflyttning från nuvarande lokaler skulle vara förödande för den kompetens som museet byggt upp och den verksamhet som museet bedriver.

Medelhavsmuseet har ett fantastiskt egenvärde, en stark identitet, väl inarbetat varumärke och internationellt erkänt bland kulturarvsinstitutioner. Därtill spelar, och kan spela, en viktig roll i att förmedla ett kulturarv som är starkt hotat av krig och konflikter.

--

Dear Department of Culture,
The signers of this petition strongly disagree with the suggestion of relocating the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities (Medelhavsmuseet), the exhibition and library to other premises and with that also reduce the exhibition space and the activities connected to classical archaeology. The museum offers in its current form an important forum for research, education and cultural exchange. It furthers intercultural cooperation and communication and an international arena for academic conversations. It is, moreover, an important resource in learning of all levels of schooling. Relocating and changing the museum’s activities would result in loss of invaluable competence and devastating for the knowledge and competence that the museum has been instrumental in building up over the years.

The museum has a strong brand, is internationally recognized and plays an important role in communicating a cultural heritage that is under threat in many parts of the world.

(Go to "Undertecknade", scroll down to the very bottom, click "Skriv på listan". Förnam: Given name; Efternam: Surname; E-postadress: Email (The email address is only used for verification; click the link in the follow up email to confirm the signature); Postort: Postal address (city, country); Kommentar: Comment; ämne/title: Subject/Title (referring to professional background, such as e.g. PhD in archaeology); If you press "Spara" you will receive an email with a verification link. Only if you click that link your name will be added to the list.) (Go to "Undertecknade", scroll down to the very bottom, click "Skriv på listan". Förnam: Given name; Efternam: Surname; E-postadress: Email (The email address is only used for verification; click the link in the follow up email to confirm the signature); Postort: Postal address (city, country); Kommentar: Comment; ämne/title: Subject/Title (referring to professional background, such as e.g. PhD in archaeology); If you press "Spara" you will receive an email with a verification link. Only if you click that link your name will be added to the list.)

Vänliga hälsningar
UndertecknadeMed vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 5 oktober 2016 av Cecilia Rodehn, Föreningen Medelhavsmuseets Vänner
Insamlingen avslutades den 24 oktober 2017
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Radda_Medelhavsmuseet

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018