namninsamling.com

Rädda svenskundervisningen i utlandetTill: Sveriges regering

Till Sveriges regering,

Förslaget i årets budgetproposition att successivt minska bidragen till svenskundervisningen i utlandet invänder de undertecknande å det starkaste emot. Frågan har inte utretts överhuvudtaget, och om detta
överilade beslut genomförs kommer det att få oöverskådliga
konsekvenser.

Svenskundervisningen i utlandet är en ovärderlig ur forsknings-, utbildnings- och
kulturutbytesperspektiv, och kostar mycket lite. Det främjar
tvärvetenskapliga samarbeten, mobilitet, internationalisering,
medelsökande,bättre kunskap om Sverige i omvärlden, demokratiseringsprocesser och arbetat mot ett öppnare samhälle i andra länder. Förutom detta ger det även möjlighet till forskning i det svenska språket,
och det för en försvinnande liten summa. Undervisningen fungerar även som
plats för interkulturella möten som konferenser, seminarier och föreläsningar för människor med intresse för Sverige, Skandinavien och skandinavisk kultur och är då en fantastisk resurs för såväl stora som små högskolor i andra länder med begränsade resurser.

Svenskundervisningen finns i en stor del av världen och är en enorm tillgång till att skapa och upprätthålla den positiva bild av Sverige som en stor del av världen idag besitter, men framförallt är det även ett bidrag till att väcka engagemanget för ett mer demokratiskt och öppet samhälle där dessa privilegier inte finns idag. Vänligen, låt inte dessa väletablerade bildningsinstitutioner gå förlorade. Det skulle ha en garanterat negativ effekt.


To the government of Sweden,

The signers of this petition strongly disagree with the suggestion in
this year’s budget bill to successively cut funding for the Swedish language education abroad. This decision reflects a lack of investigation on the government’s part, and this decision can have devastating
effects.

The Swedish language education provides an invaluable contribution to research,
education and cultural exchange, all happening on a minute budget. It promotes cross-disciplinary cooperation, mobility, internationalization, and the application of funds, increased knowledge about Sweden in the world, democratization processes and the progress towards a yet more open society in other countries. Except from this it also gives an opportunity to research in the Swedish language, and this for a very limited sum of funds. This education also function as a place for intercultural meetings, national centers and fora for courses, conferences, seminars and lectures for people with an interest in Sweden, but also for Scandinavia and Scandinavian culture and are thereby an excellent resource for both small and large educational establishments in other countries with a limited budget.

The Swedish education abroad exist in a large part of the world and is an excellent asset to create and maintain the interest, knowledge and positive impression of Sweden that a large part of the world are in possession of today. More importantly it is also a important contribution in order to create engagement for a yet more democratic and open society within those places that does not possess these privileges today. Please, don't get rid of these well established institutions of knowledge. It would've had a guaranteed negative impact.

(Go to "Undertecknade", scroll down to the very bottom, click "Skriv
på listan". Förnam: Given name; Efternam: Surname; E-postadress:
Email (The email address is only used for verification; click the link
in the follow up email to confirm the signature); Postort: Postal
address (city, country); Kommentar: Comment; ämne/title:
Subject/Title (referring to professional background, such as e.g. PhD
in Swedish philology); If you press "Spara" you will receive an email with a
verification link. Only if you click that link your name will be added
to the list.)Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 28 oktober 2014 av Magnus Dennis Besseling
Insamlingen avslutades den 29 november 2015
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Raddasvenskundervisningen

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2017