namninsamling.com

Rädda Röån - Ingen reglering av BetarsjönTill: Byalaget Röån - För att överlämnas till berörda myndigheter

Rädda Röån - Behåll Betarsjön oreglerad - Hindra vattenkraftsutbyggnad

Röån är en liten naturskönt belägen by i närheten av Junsele, Ångermanland. Byn består av tre delar: Tara, Rö och Tarå, och gårdarna ligger längs och mellan vattendragen Röån och Tarån, vilka flyter ihop nedströms själva byn. Det gemensamma vattenflödet utmynnar sedan i Ångermanälven alldelens nedströms kraftverket Långbjörn. Ån Röån är det enda utflödet från Ångermanlands största insjö, Betarsjön, och är rik på bl.a. harr och öring. Den är även en populär kanotled. I byn finns sedan 1997 ett byalag, som bl. a årligen anordnar en uppskattad spelmansmarknad och vårdar, med god hjälp av bynsbetesdjur, natur- och kulturvärden det vackra landskapet."

”Rädda Röånmöte”

Eftermiddagens informella möte om hur vi skall hantera SCAs och Statkrafts planer på att bygga ut vattenkraften i Röån blev spontant ganska välbesökt med en hel hoper folk utifrån. Totalt var vi 20 pers. varav 12 bybor.
I Röån har bildats en arbetsgrupp för frågan som arbetar under Röåns Byalag. Gruppen skall heta ”Rädda Röån” och kom att bestå av Ulla Ramne Annander, Vallen, som sekreterare, Sture som ordförande och talesman. Övriga är Anna-Greta Lundström, Kurt Tarander, Stig-Ingvar Viklund, Margareta Bergman, Brita Isaksson och en representant för Skogsnäs.


Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 4 oktober 2007 av Kurt Ulander, Stödgrupp: Byalaget i Gulsele
Insamlingen avslutades den 31 maj 2008
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/RoansByalag_RaddaRoan

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018