namninsamling.com

Fortsatt tågtrafik mellan Karlskrona och EmmabodaTill: Infrastrukturministern

Till: Infrastrukturministern

UPPROP för upprustning och fortsatt tågtrafik Karlskrona-Emmaboda.

Rikstrafiken har beslutat att lägga ner tågtrafiken den 31 december 2008!

Dagens 12 turer 2008 - varav sju turer med buss – blir den 1 januari 2009 fem dubbelturer per dag med buss.

Samverkan inom utbildningsområdet och rekrytering av arbetskraft till främst Karlskrona/Ronnebys företag försvåras avsevärt. En upprustning av banan är av väsentlig betydelse!

Resandet mellan Karlskrona och Emmaboda uppgår till ca 180 000 resor per år. Resandet har ökat något under de senaste åren, trots banans låga standard och återkommande trafikproblem.

Vi kräver att regeringen omgående fattar beslut om banans upprustning för att ett miljövänligt resande skall kunna utvecklas! Om så inte sker är regeringens tal om satsning på miljövänliga transportsätt inte trovärdig. Vi behöver beslut senast 1 april, 2008 för att trafiken skall kunna säkerställas.

Vi kan inte acceptera att persontrafiken läggs ner fr. o. m. 2009!

Skriv under namnuppsamlingen om du som jag vill påverka regeringen att nu fatta beslut om upprustningen av banan Karlskrona – Emmaboda.

Listan kommer automatiskt att skickas direkt till infrastrukturministern.

Med vänliga hälsningar

UndertecknadeMed vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 28 januari 2008 av Bo Löfgren, Folkpartiet Karlskrona
Insamlingen avslutades den 15 april 2008
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/Upprop

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018