namninsamling.com

Rädda havsöringarna i Anråse åTill: martin.falklind@fiskejournalen.se

Rädda havsöringen i Anråse å!

Skriv under denna namninsamling om du vill påverka Steungsunds och Tjörns
kommuner att avbryta sina planer på att förstöra Anråse å och dess
avrinningsområde.

Listan skickas automatiskt till Fiskejournalens Chefredaktör, Martin
Falklind, som kommer att vidarebefordra namninsamlingen till ansvariga
politiker och tjänstemän på Stenungsunds och Tjörns kommuner, samt till alla
andra berörda parter som vill ta del av den. Namninsamlingen kommer även att
sändas till som underlag till miljödomstolen inför förhandlingarna i
ärendet.
Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 3 januari 2008 av Martin Falklind
Insamlingen avslutades den 1 januari 2010
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/anrasea

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018