namninsamling.com

Appellbrev til støtte for klassiske fag ved NTNUTill: Professor Kathrine Skretting, dekan vid NTNU

Til professor Kathrine Skretting, dekan ved HF, NTNU

Dette er et appellbrev til deg og styret, først og fremst på vegne av oss som studerer ved NTNU, men også på vegne av studenter fra andre universiteter som sympatiserer med oss. Vi ønsker og håper at dere velger å gjeninnføre de viktige studiene i klassiske språk som nylig ble besluttet nedlagt. Vi synes det er tragisk at NTNU – som kaller seg et skapende universitet – ikke ser hvilken akademisk vekt disse spesifikke emnene har. Etter vår oppfatning er gresk og latin så grunnleggende for den akademiske og intellektuelle tradisjonen at ethvert universitet med respekt for seg selv bør tilby undervisning i dem, uansett studenttall. Vi håper dere lytter til vår bønn om umiddelbar gjenopprettelse av greskfaget, slik at denne ubehagelige situasjonen kan løses så raskt som mulig.


Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 8 juli 2008 av Jahn Magnus Eriksson
Insamlingen avslutades den 15 januari 2009
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/appell_gresk

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018