namninsamling.com

Öppet brev till Berit AndnorTill: Berit Andnor

Öppet brev till Berit Andnor

Vördade statsråd.

Som medlem av vår regering bör du vara medveten om att (i) svensk lagstiftning gör det omöjligt för en normal svensk småbarnsfamilj att klara sig på en enda normal lön, (ii) det inte finns några skatteavdrag för försörjningsbörda eller barnomsorgskostnader, samt (iii) hänsynen till skattebetalarens förmåga att betala skatt över huvud taget är näst intill obefintlig.

Det senare kan förtydligas med påpekandet att en ensam familjeförsörjare betala ca 32 % i inkomstskatt redan från och med en så låg inkomst som 16400 kr per år, d.v.s. långt innan existensminimum uppnåtts. Dessutom blir inkomsttagarens maka/make, som saknar inkomst i eget namn, praktiskt taget utesluten ur vårt välfärdssystem genom att ej kvalificera sig för några som helst sociala förmåner, inte ens grundläggande försörjningsstöd (socialbidrag), oavsett hur stort behovet kan vara.

Det finns bara en utväg för en sådan familj att undkomma denna politiskt konstruerade fattigdomsfälla och få tillgång till vårt välfärdssystem, och det är för den hemmaarbetande att överlämna barnen till den kraftigt skattesubventionerade kommunala barnomsorgen och skaffa sig ett förvärvsarbete. Belöningen av att så göra blir betydande och träder i kraft snabbt. Om vi antar att den genomsnittlige föräldern - statistiskt sett - överlämnar 1,5 barn för barnomsorg på heltid, kommer han/hon att kunna inkassera följande förmåner:

(i) en skattefri barnomsorgssubvention värd ca 180000 per år,
(ii) en nettolön kanske i närheten av 150000 kr per år (i tillägg till makens) och
(iii) skattefinansierade arbetslöshets-, sjukförsäkrings-, föräldraledighets- och pensionsförmåner.

Som ovan nämnts får en svensk hemarbetande inget av detta, trots god enighet bland ekonomer, dels att hemarbetandes bidrag till välståndet är jämförbart med förvärvsarbetandes och dels att de omfattande skattesubventionerna till den kollektiva barnomsorgen gör hela samhället fattigare än det annars skulle ha varit.
Detta förlustbringade system, såväl frihetligt som ekonomiskt, försvarar du med en skrämmande envishet, nu senast i Sveriges Radio P1:s program Föräldrarna den 15/11, bland annat med följande påståenden:

1) Syftet med politiken är att göra det möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete,
Kommentar: Du menar att syftet med politiken är att tvinga småbarnsföräldrar att förvärvsarbeta, trots att många skulle göra en värdefullare samhällsinsats genom att vara hemma med de små barnen de få år det trots allt handlar om. Den förtroendepost du innehar förutsätter att du är ärlig på denna punkt.

2) Varje annan lösning skulle dränera den kommunala barnomsorgen på pengar,
Kommentar: Visst, varje annan lösning skulle förmodligen dränera den kommunala barnomsorgen på pengar, men den skulle samtidigt göra svenska folket rikare och friare samt minska statens och kommunernas utgifter. Men framför allt: när blev den kommunala barnomsorgen en helig ko?

3) Inget tvång föreligger. Om en familj absolut vill ta hand om sina egna småbarn står det den fritt att så göra,
Kommentar: Detta är ju inget annat än en ren lögn och ovärdigt en person i din ställning. Som du vet, eller måste ta reda på, har ditt parti, medelst skattelagstiftningen gjort det omöjligt att försörja en normal familj på en enda normal lön. Dina uppdragsgivare, väljarna, förväntar sig att du säger som det är och avstår från ”vilseledande omskrivningar”.

4) Vårdnadsbidrag till hemmaföräldrar vore detsamma som att ge folk betalt för att inte arbeta,
Kommentar: Detta är en förolämpning mot Sveriges hemmaföräldrar. För i uttalandet ligger en antydan om att hemmaföräldrar inte gör någon nytta. Som du borde veta, eller måste ta reda på, är den normala hemmaarbetarens bidrag till samhällets välstånd i högsta grad jämförbart med den normale förvärvsarbetarens, till och med i krasst nationalekonomiska termer, det vill säga de psykosociala vinsterna oräknade.

5) Efterfrågan på alternativ barnomsorg är liten,
Kommentar: Detta är ju inget annat än en ren lögn och ovärdigt en person i din ställning. Som du vet, eller måste ta reda på, vill en överväldigande majoritet av svenska folket ta hand om sina egna småbarn om bara politiken gjorde det möjligt. Dina uppdragsgivare, väljarna, förväntar sig att du säger som det är och avstår från ”vilseledande omskrivningar”.

6) Du kommer inte att ändra dig.
Kommentar: Dessa ord är ett uttryck för en otrolig arrogans. Innebörden är ju att oavsett vilka fakta vi protestanter inkommer med kommer du att värja dig från dem. Jag kan inte tänka mig annat än att den inställningen kommer att straffa sig i något framtida val, kanske till och med så tidigt som år 2006.

Med förhoppning om att du snart tar ditt förnuft till fånga.Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 23 november 2004 av Ingvild Segersam, Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid
Insamlingen avslutades den 15 maj 2005
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/foraldrauppror

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018