namninsamling.com

Inför vårdnadsbidraget den 1 januari 2008Till: Fredrik Reinfeldt

Till Fredrik Reinfeldt:

Familjepolitiken var en av valets fem viktigaste frågor och alliansen gick till val på att vårdnadsbidraget skulle införas – och de vann. Socialminister Göran Hägglund (kd) utlovade därefter att vårdnadsbidraget skulle införas den 1 januari 2008 – något som ni moderater nu stoppat. Enligt er kommer vårdnadsbidraget inte att införas vid årsskiftet - vilket kommer att ställa till stora problem för alla de föräldrar som av ekonomiska skäl då inte kan välja att ha barnen hemma lite längre. Världens högsta skattetryck och sambeskattningen minskar drastiskt valfriheten för dessa föräldrar.

Det här handlar om föräldrar som kanske har ett infektionskänsligt barn eller ett barn som inte är moget ännu för en separation från föräldrarna. Föräldrar som styrda av en ensidig familjepolitik tvingas att ignorera det egna barnets behov och lämna bort ett barn vare sig det är moget för det eller inte – med allt vad det innebär i lidande för både föräldrar och barn.

Vi sitter nu med facit i hand och vet efter mer än 30 år med samma familjepolitik - att jämställdhet inte uppnås med barnen som murbräcka, så separera frågan om jämställdhet från frågan om rättvis barnomsorg och driv den separat. Med ökad valfrihet och fler barnomsorgsalternativ kan vi minska antalet barn och unga som kommer att insjukna i psykisk och fysisk ohälsa, på grund av en stelbent och ensidig familjepolitik som inte tar hänsyn till det mest fundamentala – att alla barn är olika.

Svenska folket har röstat för en ny och modernare familjepolitik i valet 2006 och vi kräver nu att regeringen håller sitt vallöfte och inför vårdnadsbidraget den 1 januari 2008.Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 23 augusti 2007 av Madeleine Lidman, Nätverket Hemmaföräldrar
Insamlingen avslutades den 1 december 2007
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/ge_oss_vardnadsbidrag_1_januari_2008

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018