namninsamling.com

Ja till livet – nej till kärnkraft!Till: registrator@primeminister.ministry.se

Ja till livet – nej till kärnkraft!
Det som inte skulle kunna hända har hänt - igen. Olyckan i Fukushima borde bli den sista kärnkraftsolyckan någonsin och det kan vi endast försäkra oss om genom att avveckla befintliga kärnkraftverk och inte bygga nya. På global nivå minskar kärnkraften, till förmån för vindkraft och annan förnybar energi som ökar snabbt. Men i Sverige går utvecklingen åt fel håll. Svenska regeringen tillåter fortsatt drift, utbyggnad och farlig effekthöjning av kärnkraften i Sverige. Gamla reaktorer, som enligt folkomröstningsresultat och riksdagsbeslut skulle ha varit avvecklade 2010, uppgraderas till att drivas med högre effekt än de från början konstruerats för. Det är stora risker som regeringen och kärnkraftsindustrin utsätter invånarna för. En förlängd kärnkraftsparentes betyder ökade olycksrisker, ökade avfallsmängder trots att avfallsfrågan inte är löst, och ökat beroende av uranbrytning. Flera bolag har redan gjort provborrningar i Sverige och arbetar för att gå vidare och bryta uran på flera platser i landet. Nya reaktorer skulle innebära att Sverige gör sig beroende av kärnkraft och uranbrytning i minst 50 år till. Då blir det mycket svårt att stå emot svensk uranbrytning.
Vi vill att:
-Sveriges riksdag river upp beslutet från 17 juni 2010 om att tillåta nybyggnation av kärnkraftverk i Sverige.
-Sveriges riksdag beslutar att befintliga reaktorer ska avvecklas och att en plan för avvecklingen utarbetas.
-Alla planerade och påbörjade effekthöjningar i svenska kärnkraftsreaktorer stoppas med omedelbar verkan.
-Sveriges riksdag beslutar att införa kommunal vetorätt mot uranprospektering.Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 19 mars 2011 av Malin Larsson, Skaraborgare mot kärnkraft
Insamlingen avslutades den 26 april 2011
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/nejtillkarnkraft

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018