namninsamling.com

Säkra vägen till skolan för våra skolbarn!Till: Stadsbyggnadsnämnden

Vi vill att den nuvarande stundtals kaotiska och farliga trafiksituation runt Sturebyskolan ska få en acceptabel lösning.

För att förbättra situationen har Sturebyskolans föräldraforum lämnat synpunkter till Stadsbyggnadskontoret den 20 oktober 2010. Hela skrivelsen kan läsas på; http://www.svm.se/ff2/, Synpunkter för en säkrare väg till skolan, 20 okt.

Vi som har skrivit under denna protest anser inte att Stadsbyggnadskontoret i sitt förslag om ny detaljplan för området Kv. Tummaren (del av Örby 4:1) uppfyller det behov som finns för att skolbarnen ska få en säkrare väg till skolan.

För att få en högre säkerhet vill vi istället

• ha separata cykel- och gångvägar. Den nya cykelvägen bör placeras bakom och gångvägen framför den nya fastigheten. Alternativt att fastigheten placeras längre in från gatan för att säkerställa att den nya gång- och cykelvägen inte utgör någon fara för lägenhetsinnehavarna.

• se en lösning med en cykelbana som inte korsar varutransportslingan, vilken trafikeras av tungtrafik med leveranser till skolan.

• att parkeringsfickorna ska snedställas så att utrymmet kan användas för fler antal parkeringsplatser.

• att det skapas ännu fler parkeringsplatser i området. Vi tror inte att de sju planerade parkeringsfickorna samt en bil per lägenhet kommer att räcka till och att man därför kommer att fortsätta att köra upp och parkera på cykelvägarna.

• att parkeringsplatserna runt skolan kan reserveras för hämtning och lämning av skolbarn, korttidsparkering.

• att det skapas en ny avlämningszon, likt varutransportslingan, som också kan användas som vändzon för bilisterna. Dess placering kan utläsas i skrivelsen.

• att farthinder placera ut på vägen utanför skolan för att få ner hastigheten.

• att cykelvägen från Örbyleden dras om, då barnen inte tar den säkraste vägen, utan den kortaste. Dess placering kan utläsas av skrivelsen.

• att det skapas parkeringsfickor framför det planerade bygget, på motsatta sidan från skolan för att säkerställa ett tillräckligt antal parkeringsplatser.

• att övergången över Bäckaskiftsvägen närmast Örbyleden säkras med en gångtunnel under, cykel- och gångbro över vägen eller med uppförande av trafikljus.

• ha farthinder/gupp på cykelvägen närmast Örbyleden, för att få ner cyklisternas hastighet.

• att cykelvägen från skolan förlängs fram till Sågverksgatan genom att bredda trottoaren mellan de båda cykelvägarna.

Vi vill ha en säkrare väg till skolan för våra skolbarn!Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 1 november 2010 av Marina Tjelvling, Sturebyskolans föräldraforum, trafikgruppen
Insamlingen avslutades den 30 november 2011
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/skolvagen

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018