namninsamling.com

Fackligt organiserade stödjer en rättvis fredTill: Nätverket fackliga vänner till Palestina

Vi som undertecknat detta är djupt oroade över situationen i Israel-Palestina och av det internationella samfundets oförmåga att i samverkan med de berörda parterna få fram en hållbar fred, som vilar på folkrätten och relevanta FN resolutioner. Delar du vår oro och vår syn på frågorna, och vill du vara med i arbetet för en förändring – då är du välkommen att ställa dig bakom texten nedan.

Insamlingen av namn som stöder vårt upprop kommer i ett första skede att pågå till sista september. I början av oktober kommer nätverket lanseras.

Skriv på, och stöd arbetet för en rättvis fred i Palestina!

För att läsa deklarationen i sin helhet se: www.unionists4pal.se

Vi som undertecknat detta är djupt oroade över situationen i Israel-Palestina och av det internationella samfundets oförmåga att i samverkan med de berörda parterna få fram en hållbar fred, som vilar på folkrätten och relevanta FN resolutioner.

Vi konstaterar att:

- Över fyrtio år av svenskt, europeiskt och globalt engagemang har inte lyckats förmå Israel att upphöra med ockupationen av det palestinska området. Israel bryter mot internationell rätt och ignorerar omvärldens uppmaningar genom fortsatt ianspråktagande av palestinsk mark, expansion av illegala bosättningar, etnisk rensning av bland annat Jerusalem, expansion av separationsbarriären på palestinskt ockuperat område, fortsatt blockad av Gaza och isolering av Västbanken samt fortsatt tillämpning av utomrättsliga avrättningar och fortsatt ovilja att skapa förutsättningar för fred.
- Våra folkvalda har hittills varit oförmögna att förmå Israel att upphöra med den systematiska diskrimineringen av palestinier och ockupationen av palestinsk mark, liksom blockaden mot Gaza, trots intensiva försök som i praktiken belönar Israel för dess ockupation och folkrättsbrott.
- Den nuvarande israeliska hållningen gentemot världssamfundet urholkar FN:s integritet och det internationella samfundets strävan efter fred och rättvisa.
- Alla länder måste acceptera Internationella Brottmålsdomstolens universella jurisdiktion och att respektera dess auktoritet.
- Den israeliska regeringen visar en allt aggressivare hållning gentemot oliktänkande, inklusive deras egna medborgare, och allt mindre beredvillighet till dialog och samförstånd.
- Situationen har kraftigt försämrats sedan kriget mot Gaza– samtidigt som möjligheterna till en hållbar fred som vilar på FN:s resolutioner och internationell rätt ter sig allt mindre sannolik.

Utifrån detta vill vi samla medlemmar i svenska fackliga organisationer som, oavsett politisk och organisatorisk hemvist, vill bidra till en rättvis fred i Israel-Palestina genom att uppmuntra till att sanktioner, desinvesteringar och bojkotter, i lämpliga former, införs mot Israel - till dess att Israel respekterar folkrätten och FN:s vägledande resolutioner.

Vi motarbetar alla former av rasism, diskriminering och terrorism och riktar våra krav mot den israeliska staten och dess ockupation - inte mot enskilda israeler. Vi ger samtidigt vårt fulla stöd till den israeliska fredsrörelsen.

Undertecknat av:

Tommy Andersson, vice ordförande GS-facket
Åsa Andersson, medlem i Unionen (arbetar som kanslichef på Svensk Sjuksköterskeförening)
Patrik Bergvall, medlem i Handels (arbetar som handläggare på LOTCO Biståndsnämnd)
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet, f.d ordförande Vårdförbundet
Ingrid Frisk, Vårdförbundet, f.d vice ordförande Vårförbundet
Anette Johansson, Vårdförbundet, vice ordförande Avdelning Stockholm
Helena Johanson, medlem i Unionen
Bjarne Isaksson, ombudsman SEKO
Mats Norrstad, förbundsstyrelseledamot Lärarförbundet
Kjell Rautio, välfärdsutredare LO
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Janne Rudén, ordförande SEKO
Seppo Sinimaa, ordförande GS avdelningen 9 Östra Svealand
Pe-O Sjöö, ordförande GS-facket
Jonas Wallin, ordförande svenska Elektrikerförbundet
Christer Wälivaara, kanslichef LOTCO Biståndsnämnd.


Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 12 augusti 2011 av Jonatan Stanczak, Nätverket fackliga vänner till Palestina
Insamlingen avslutades den 30 september 2011
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/unionists4pal

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018