namninsamling.com

Nej till uranbrytning i VästerbottenTill: regeringen

Värna Västerbotten- Nej till uranbrytning
Västerbotten är ett vackert län med stora naturrikedomar.
Vi har en storslagen natur, som är grunden för vår turistnäring med utvecklingsmöjligheter.
Vi har skog, vattenkraft och mineraler som ger stora inkomster till länet och Sverige.
Vi har en unik rennäring som måste ha förutsättningar att leva vidare.
Vi har en ren miljö som ger livskvalitet till länets invånare och besökare.

Vi vill att Västerbottens naturresurser ska brukas varsamt så att vi bevarar vår natur och miljö till kommande generationer. I dag sker en kraftig ökning av gruvbrytning i länet. Det innebär att välkomna arbetstillfällen skapas och att länets inlandskommuner får nya utvecklingsmöjligheter. Vi vill att gruvbrytningen ska ske med modern teknik för att minimera skador på natur och miljö. När gruvbrytningen är avslutad, ska landskapet återställas och gruvbolagen ta det fulla ansvaret, även det ekonomiska ansvaret, för miljökostnader.

I Västerbotten finns betydande fyndigheter av uranhaltigt berg. Flera bolag söker i dag efter uran i länet och vår nya regering har öppnat för möjligheten att ge tillstånd för brytning.
Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige i Ranstad på 70-talet.
Uran är i sig giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radioaktiva brytningsrester. Detta avfall riskerar att sippra ut i våra vattendrag. Miljöriskerna vid uranbrytning är större och av en annan karaktär än vid annan gruvdrift.

För oss är möjligheten att styra hur våra naturresurser används viktig. Detta gäller speciellt med tanke på hur uran används. Uranets viktigaste användningsområde är som kärnbränsle i kärnkraftverk. Uranet kan också vidareförädlas för att framställa kärnvapen. Av Europaunionens länder är två kärnvapenmakter. En biprodukt i framställning av uran för bränsle, är utarmat uran som används i vapenframställning, vapen som förmodas ha stor negativ inverkan på hälsa och miljö.

Vi vill att Västerbotten går i spetsen för utveckling av ren och förnyelsebar energi baserad på vind och biomassa. Vi säger nej till uranbrytning och vi kräver att regeringen inte ger tillstånd för uranbrytning.

Jonas Sjöstedt fd EU- parlamentariker för V, Katarina Mazetti förf, Gunilla Jönsson distr.sköt Umeå, Göran Folin ordf Miljö Förbundet Jordens Vänner, Lena Kroik distr.sköt renägare Borgafjäll, Erik Danielsson agronom, Umeå, Berit Eriksson Dorotea, Sören Johansson riksspelman Dorotea, Olof Kleberg fd chefred.vk, Matti Norlin Skrömta- folkmusikgrupp, Tage Strand doc överläk Nus, Christine Brulin doc omv.forskare Umeå univ, Mats Lundström univ.lektor Umeå univ, Elisabeth Rynell förf, Lena Alex sjuksköt- genus-etnicitetsforskare Umeå univ, Leif Larsson ordf Vilhelmina södra sameby, Heidi Andersson armbryterskan Ensamheten, Martina Krüger Greenpeace Nordic, Martin Ögren student Umeå univ, Emma Söderberg student Umeå univ, Lisa Bergström trädgårdstekn Umeå, Barbro Österlund överläk Thoraxklin. Nus, Bernt-Erik Nordenström Sorsele, Lena Sandlin s Umeå, Åsa Johansson forskningssjuksköt Umeå, Mikael Rubin förf, Annika Sander förste antikvarie Skellefteå, Anna Jönsson mormor o farmor Dorotea. Apan, rappmusikgrupp, Umeå, Agneta Högstadius musiklärare Umeå, Gunnar Balgård förf, Gunnborg Rönnberg forskningssjuksköt Umeå, Ingegerd Saarinen mp, Skellefteå, Karl-Gunnar Lundström Umeå, Frida Hyvönen artist Umeå, Margareta Carlbäck fp Skellefteå, Torgny Lindgren ledamot svenska akademin

Med vänlig hälsning

Undertecknade


---
Den här namninsamlingen startades den 12 februari 2007 av Jonas Sjöstedt, västerbottningar emot uranbrytning
Insamlingen avslutades den 31 oktober 2010
Kontakta ansvarig för denna namninsamlingVisa namn
Tipsa om denna namninsamling


Adress: http://www.namninsamling.com/uranAC

För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018