namninsamling.com

Sök namninsamling

Sökord

1.Rätt till vegankost i skolan
Barns rätt till vegankost i skolan
2.Det Fattiga Sverige
Svensk fattigdom
3.Den sjuka sjukförsäkringen
Även sjuka ska ha rätt till ett drägligt liv!
4.Protestlista mot hemleverans av alkohol
Lättillgänglig alkohol kommer enbart resultera i ökad konsumtion, ökat missbruk, ökat antal dysfunktionella familjesituationer, ökat våld och misshandel relaterat till alkohol, hjälp åt alkoholistern och ungdomar att lättare få tag på alkohol.
5.Vegetarisk skolmat
Vi vill att skolor ska servera vegetariskt åt alla elever varannan dag, för att rädda miljö och liv.
6.Lev enkelt!
Leva enklare, lev enkelt
7.Ingen reklam tack!
Angående betänkandet om en ny radio- och TV - lag samlas namnunderskrifter in för att visa vi försöker minska - inte öka vår konsumtion av prylar.
8.Maud bör festa på fredag
Vi tycker att Maud ska festa på fredag.
9.USA kontra Lýðveldið Ísland
USA bör göras till en del av Island för att amerikaner ska lära sig leva anständigt!
10.USA kontra Lýðveldið Ísland
USA bör göras till en del av Island för att amerikaner ska lära sig leva anständigt!
11.Buy Nothing 2007
En allmän köpbojkott under ett helt år, som protest mot extrem överproduktion, överkonsumtion, hänsynslöst skövlande av naturresurser och slaveriliknande utnyttjande av låginkomsttagare i s.k. sweatshops
12.Köpbojkott tills nyvalet börjar!
Vill vi leva i ett land med omvänd Robin Hood politik.
13.Förhindra eklam!
reklam är en allt för stor del av vår vardag och bör stoppas


För publicerade insamlingar ansvarar författaren. | Abuse© namninsamling.com 2003-2018